Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Có 156 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch công tác tháng 6,7 năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 131/KH-THLBVăn bản cấp trường 31-05-2022
2 Báo cáo công tác tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 125/BC-THLBVăn bản cấp trường 23-05-2022
3 Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 115/KH-THLBVăn bản cấp trường 04-05-2022
4 Báo cáo công tác tháng 4 năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 105/BC-THLBVăn bản cấp trường 21-04-2022
5 Kế hoạch tổ chức tham quan ngoại khóa cho học sinh năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số 102/KH-THLBVăn bản cấp trường 18-04-2022
6 Kế hoạch chỉ đạo công tác bán trú năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số 97/KH-THLBVăn bản cấp trường 08-04-2022
7 V/v thành lập Ban chỉ đạo công tác bán trú năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số 98/ QĐ - THLBVăn bản cấp trường 08-04-2022
8 Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2022 trường Tiểu học Long Biên

(Tải File đính kèm)

Số 91/ TB - THLBVăn bản cấp trường 05-04-2022
9 Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 84/KH-THLBVăn bản cấp trường 01-04-2022
10 Báo cáo công tác tháng 3 năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 76/BC-THLBVăn bản cấp trường 22-03-2022
11 Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 66/KH-THLBVăn bản cấp trường 01-03-2022
12 Báo cáo công tác tháng 2 năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 47/BC-THLBVăn bản cấp trường 24-02-2022
13 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 38/KH-THLBVăn bản cấp trường 09-02-2022
14 Quyết định về ban hành danh mục hồ sơ của Trường TH Long Biên năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 40/QĐ-THLBVăn bản cấp trường 09-02-2022
15 Quyết định ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường TH Long Biên

(Tải File đính kèm)

Số 39/QĐ-THLBVăn bản cấp trường 09-02-2022
12345678910...>>