Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Có 76 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Năm học 2020-2021 05-04-2022
2 Dự toán chi NSNN kinh phí bổ sung năm 2021 ( Đợt 3)

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2020-2021 12-11-2021
3 Điều chỉnh giảm dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2)

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2020-2021 20-09-2021
4 Dự toán chi NSNN kinh phí bổ sung năm 2021( Đợt 2)

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2020-2021 01-09-2021
5 Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 8 năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số 197/TB-THLBNăm học 2020-2021 01-09-2021
6 Quyết định bổ sung kinh phí cải cách tiền lương đảm bảo quỹ tiền lương cho các phòng, ban, đơn vị thuộc quận (đợt 2 – năm 2021)

(Tải File đính kèm)

Số 4984/QĐ-UBNDNăm học 2020-2021 30-08-2021
7 Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 7 năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số 173/TB_THLBNăm học 2020-2021 01-08-2021
8 Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2020-2021 31-07-2021
9 Điều chỉnh giảm dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 1)

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2020-2021 12-07-2021
10 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý II năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2020-2021 05-07-2021
11 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2020-2021 05-07-2021
12 Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 6 năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số 148/TB-THLBNăm học 2020-2021 01-07-2021
13 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2020-2021 30-06-2021
14 Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2020-2021 30-06-2021
15 Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2020-2021 30-06-2021
123456