Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ , quận Long Biên năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 105/TB-UBNDNăm học 2021 - 2022 11-03-2022
2 Kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại trường THCS Ái Mộ , quận Long Biên năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 130/KH-UBNDNăm học 2021 - 2022 11-03-2022
3 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại, cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021 - 2022 01-12-2021
4 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại, cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 10 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021 - 2022 01-11-2021
5 Đăng kí danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021 - 2022 14-10-2021
6 Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 9 năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số 234/TB-THLBNăm học 2021 - 2022 01-10-2021
7 Thông báo kêt quả, đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 9 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021 - 2022 27-09-2021
8 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số 225/BC-THLBNăm học 2021 - 2022 20-09-2021
9 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học Long Biên năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021 - 2022 09-09-2021
10 Bảng công khai các khoản thu tháng 9 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021 - 2022 09-09-2021
11 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 8 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021 - 2022 01-09-2021
12 Quyết định về việc ban hành Quy trình giải quyết công việc của Trường tiểu học Long Biên

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021 - 2022 01-09-2021
13 V/v Ban hành Quy trình giải quyết công việc của Trường tiểu học Long Biên

(Tải File đính kèm)

Số 205/QĐ-THLBNăm học 2021 - 2022 01-09-2021
14 Bảng tổng hợp đề nghị nâng lương thường xuyên tháng 9/2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021 - 2022 01-09-2021