Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Có 44 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 1 năm 2021

(Tải File đính kèm)

Số 25/QĐ-THLBThông tin ba công khai 01-02-2021
2 Thông báo về việc niêm yết công khai các khoản thu năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

Số 187/TB-THLBThông tin ba công khai 28-09-2020
3 Thông báo về việc niêm yết công khai kế hoạch thu chi năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

Số 186/TB-THLBThông tin ba công khai 25-09-2020
4 Công khai kết quả tổng hợp đánh giá giáo viên năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 29-07-2020
5 Công khai cuối năm 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 15-07-2020
6 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quí ii/2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 03-07-2020
7 Công khai kết quả đánh giá giáo viên tháng 6/2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 28-06-2020
8 Đánh giá giáo viên tháng 5/2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 28-05-2020
9 Thông báo kết quả lựa chọn SGK theo chương trình GDPT 2018

(Tải File đính kèm)

87/TB-THLBThông tin ba công khai 25-05-2020
10 Kết quả đánh giá giáo viên tháng 4/2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 28-04-2020
11 Kế hoạch dạy học trên Internet và thời khóa biếu

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Thông tin ba công khai 09-04-2020
12 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách quí i/2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 02-04-2020
13 Kết quả đánh giá giáo viên tháng 3/2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 27-03-2020
14 Kết quả đánh giá tháng 2/2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 28-02-2020
15 Công khai đánh giá CBGV tháng 1/2020

(Tải File đính kèm)

 Thông tin ba công khai 01-02-2020
123