Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tổ 13 Phường Long Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội