Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Có 74 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm năm 2020

(Tải File đính kèm)

265/QĐ- THLBNăm học 2019 - 2020 30-12-2020
2 Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 12 năm 2020

(Tải File đính kèm)

Số 267/ QĐ - THLBNăm học 2019 - 2020 30-12-2020
3 Thông báo kêt quả kiểm tra nội bộ tháng 7

(Tải File đính kèm)

Số 139/ QĐ - THLBNăm học 2019 - 2020 20-07-2020
4 Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2019 - 2020 20-07-2020
5 Tổng hợp kết quả đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên , nhân viên năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2019 - 2020 15-07-2020
6 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2019 - 2020 09-07-2020
7 Bảng công khai các khoản thu tháng 7

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2019 - 2020 06-07-2020
8 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 6 năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2019 - 2020 01-07-2020
9 Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 6 năm 2020

(Tải File đính kèm)

Số 126/TB- THLBNăm học 2019 - 2020 30-06-2020
10 Thông báo tuyển dụng giáo viên

(Tải File đính kèm)

Số 108/TB-THLBNăm học 2019 - 2020 15-06-2020
11 Bảng công khai các khoản thu tháng 6

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2019 - 2020 05-06-2020
12 Thông báo tuyển dụng nhân viên văn thư

(Tải File đính kèm)

Số 100/TB - THLBNăm học 2019 - 2020 01-06-2020
13 Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 5 năm 2020

(Tải File đính kèm)

Số 84/QĐ-THLBNăm học 2019 - 2020 28-05-2020
14 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 5 năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2019 - 2020 27-05-2020
15 Thông báo kết quả lựa chọn SGK lớp 1 theo chương trình GDPT năm 2018

(Tải File đính kèm)

Số 89/TB- THLBNăm học 2019 - 2020 15-05-2020
12345