Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Có 25 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh sách kết quả đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 06-06-2022
2 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại, cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 01-06-2022
3 Thông báo cam kết chất lượng giáo dục năm học 2022 - 2023

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 31-05-2022
4 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại, cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 4 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 04-05-2022
5 Thông báo các khoản thu trong năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Năm học 2021-2022 27-04-2022
6 Danh sách các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 12-04-2022
7 Kế hoạch triển khai các khoản thu - chi năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

Số 95/KH-THLBNăm học 2021-2022 05-04-2022
8 Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, khắc phục hạn chế, thiếu sót của bí thư chi bộ trường TH Long Biên năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 29-03-2022
9 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại, cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 2 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 01-03-2022
10 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại, cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 1 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 07-02-2022
11 Thông báo kết quả kiểm tra nội bộ tháng 1 năm 2022

(Tải File đính kèm)

Số 31/TB-THLBNăm học 2021-2022 07-02-2022
12 Quyết định về việc công bố công khai Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 08-01-2022
13 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 05-01-2022
14 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 05-01-2022
15 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại, cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Năm học 2021-2022 04-01-2022
12